כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
35
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
35.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
עין מאה'ל
פרטי קשר
יישוב:
עין מאהל
כתובת:
עין מאהל
טלפון:
04-6568412
מפקח/ת:
נג'אח עומר
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
ג'בל סיך לחינוך ורווחה בע"מ
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
35
בנים:
20
בנות:
15
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 20 15 35.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017