גן 01 -גני מרכז חסידי ו, אלעד

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
21
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
21.0
שנת הקמה:
2022
רשות:
אלעד
  פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי יוסף קארו 14
טלפון:
08-8664859
מפקח/ת:
אסתר גלר
  פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז חסידי ויזניץ מוסדות תורת
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
21
בנים:
21
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 21 0 21.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017