כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
68
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
13.6
שנת הקמה:
2013
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
משך חכמה 24
כתובת למכתבים:
משך חכמה ת.ד. 4106, מודיעין עילית
מיקוד:
71919
טלפון:
08-9740136
פקס:
153-89740136
מנהל/ת:
יצחק כהנא
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
ישיבת סלבודקה כנסת ישראל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017