כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
369
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
41.0
שנת הקמה:
2013
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי יהושע 4
כתובת למכתבים:
רבי יהושע 4, אלעד
טלפון:
03-9092112
פקס:
03-9161113
מנהל/ת:
מרים ברורמן
מפקח/ת:
רחל סולימן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
שיר חדש חדיש אלעד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
369
בנים:
0
בנות:
369
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 2 0 77 38.5
י 2 0 86 43.0
יא 2 0 93 46.5
יב 2 0 77 38.5
יג 1 0 36 36.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017