בית ספר אולפנת צביה תאיר בית אל, בית שמש

  כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
שנת הקמה:
2014
רשות:
בית שמש
  פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
הגפן 32
כתובת למכתבים:
הגפן 32, בית שמש
מיקוד:
9903538
טלפון:
02-9709765
פקס:
02-9709765
מנהל/ת:
מירב אסתר רוזנברג
מפקח/ת:
תמר אודס
  פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
צביה רשת חינוכית תורנית
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
עוז לתמורה מתאריך:
1.9.2022
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017