כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
462
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
21.0
שנת הקמה:
2013
רשות:
גוש עציון
פרטי קשר
יישוב:
אלון שבות
כתובת:
אלון שבות
כתובת למכתבים:
אלון שבות, אלון שבות
מיקוד:
9043300
טלפון:
02-9959220
טלפון נוסף:
054-3324261
פקס:
02-9934962
מנהל/ת:
יונת למברגר
מפקח/ת:
דורית וסרצוג
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
רשת אור תורה סטון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
79
תלמידים:
462
בנים:
0
בנות:
462
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 5 0 112 22.4
י 7 0 139 19.9
יא 5 0 98 19.6
יב 5 0 113 22.6
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017