כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
238
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
19.8
שנת הקמה:
2013
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ענאתה החדשה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 37086, ירושלים
מיקוד:
9137002
טלפון:
052-2281424
פקס:
153-506592379
מנהל/ת:
אמל עסילה
מפקח/ת:
מוחמד כנעאני
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
סווא רבינה בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
13
תלמידים:
238
בנים:
141
בנות:
97
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 11 7 18.0
ב 1 15 7 22.0
ג 1 14 8 22.0
ד 1 13 9 22.0
ה 1 7 4 11.0
ו 1 8 9 17.0
ז 1 11 9 20.0
ח 1 10 6 16.0
ט 1 13 7 20.0
י 1 13 9 22.0
יא 1 12 10 22.0
יב 1 14 12 26.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017