כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
25
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
25.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
רדינג 38
טלפון:
03-7447470
מפקח/ת:
ליאורה דרעי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
בראשית חינוך על טהרת הקודש
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017