גן 01 -אלאבראר, נצרת

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
35
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
35.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
נצרת
  פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
שכ מזרחית
טלפון:
04-6572683
מפקח/ת:
רשא עטאללה
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אישראח לחינוך ולתרבות
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
35
בנים:
18
בנות:
17
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 18 17 35.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017