גן 01 -אל סנאבל, טמרה

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
25
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
25.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
טמרה
  פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
טלפון:
04-9868922
מפקח/ת:
נג'אח עומר
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
מואססת אל סנאבל בע"מ
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
25
בנים:
15
בנות:
10
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 15 10 25.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017