כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
13
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
13.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
טלפון:
04-9943294
מפקח/ת:
נג'אח עומר
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אלברעם שרותי כח אדם
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
13
בנים:
11
בנות:
2
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 11 2 13.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017