כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
12
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
12.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
פתח תקוה
פרטי קשר
יישוב:
פתח תקווה
כתובת:
דרך בגין מנחם 1111
טלפון:
003-9078900
מפקח/ת:
שולמית שוישה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות הבעש"ט פ"ת
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017