כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
26
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
26.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
שטרן אברהם 10
מיקוד:
96753
טלפון:
02-6781848
מפקח/ת:
שרה דבורה ברברמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
נתיבי אחיעזר אור לילד
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
26
בנים:
0
בנות:
26
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 0 26 26.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017