כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
34
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
34.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
משהד
פרטי קשר
יישוב:
משהד
כתובת:
משהד
מיקוד:
16967
טלפון:
04-6519855
מפקח/ת:
רשא עטאללה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אגודה אסלמית כפר משהד
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
34
בנים:
19
בנות:
15
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 19 15 34.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017