כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
25
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
25.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
פתח תקוה
פרטי קשר
יישוב:
פתח תקווה
כתובת:
קרול יעקב 3
טלפון:
03-9213378
מפקח/ת:
ברכה יושע
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אור לתקווה שילוב עולים בקהילה
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
25
בנים:
15
בנות:
10
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 15 10 25.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017