כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
29
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
29.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
חורפיש
פרטי קשר
יישוב:
חורפיש
כתובת:
חורפיש
טלפון:
04-6897367
מפקח/ת:
דלילה סלאמה
פרטים נוספים
מגזר:
דרוזי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותה למען הגיל הרך
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
29
בנים:
16
בנות:
13
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 16 13 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017