כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
27
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
27.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
מג'אר
פרטי קשר
יישוב:
מגאר
כתובת:
מגאר
טלפון:
04-6897367
מפקח/ת:
איהאב קאסם חלבי
פרטים נוספים
מגזר:
דרוזי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותה למען הגיל הרך
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
27
בנים:
9
בנות:
18
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 9 18 27.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017