כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
26
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
26.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
מרומי שדה 8
מיקוד:
71919
טלפון:
08-9740915
מפקח/ת:
פרידה קופשיץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
עץ הדעת
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017