גן 01 -גן חיא, אלעד

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
27
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
27.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
אלעד
  פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבי חייא 5
טלפון:
02-6702700
מפקח/ת:
אסתר גלר
  פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
עץ הדעת
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
27
בנים:
27
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 27 0 27.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017