גן 01 -גן פריר בית חנינ, ירושלים

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
31
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
31.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
ירושלים
  פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית חנינא החדשה
טלפון:
02-6563117
מפקח/ת:
לינה בתריס
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
הכנסיה הלטינית י-ם
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
31
בנים:
20
בנות:
11
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 20 11 31.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017