גן 01 -בישוף ריאח אבו א, נצרת

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
31
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
31.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
נצרת
  פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
רח 5005
טלפון:
04-6554017
מפקח/ת:
רשא עטאללה
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
כנסית המשיח האנגלית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
31
בנים:
18
בנות:
13
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 18 13 31.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017