כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
36
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
36.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
סלזיאן
טלפון:
04-6167900
מפקח/ת:
אחלאס סייד אחמד
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
נזירות הסליזיאן
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017