גן 01 -גני דרך התורה, אלעד

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
18
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
18.0
שנת הקמה:
2022
רשות:
אלעד
  פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבן יוחנן בן זכאי
טלפון:
03-9171900
  פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
קהילת אהל יעקב אלעד
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017