גן 01 -בראעם, כפר ברא

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
30
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
30.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
כפר ברא
  פרטי קשר
יישוב:
כפר ברא
כתובת:
כפר ברא
טלפון:
03-9380875
מפקח/ת:
דסמאן אל-פחל
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת אבן סינא
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
30
בנים:
16
בנות:
14
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 16 14 30.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017