גן 01 -אלואספ'ה נצרת, נצרת

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
26
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
26.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
נצרת
  פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
דרך עפולה
טלפון:
04-6571504
מפקח/ת:
רשא עטאללה
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
כנסיה מיטרנית-יונית-קתולית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
26
בנים:
15
בנות:
11
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 15 11 26.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017