כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
24
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
24.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
שלמה המלך 5
מיקוד:
51549
טלפון:
03-5747342
מפקח/ת:
שרגא פייבל שטייף
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
תלמוד תורה ברסלב
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
24
בנים:
24
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 24 0 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017