גן 01 -אור זורח, בני ברק

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
24
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
24.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
בני ברק
  פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
הרב מלצר 26
טלפון:
03-5798964
מפקח/ת:
שולמית אילוז
  פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אגודת תלמוד תורה "אור זורח"
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
24
בנים:
24
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 24 0 24.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017