כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
17
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
17.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
גבורי ישראל 14
טלפון:
03-5742534
מפקח/ת:
שרגא פייבל שטייף
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
תלמוד תורה אמת ואמונה סלונים
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017