כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
311
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
25.9
שנת הקמה:
2006
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
האתרוג 27
כתובת למכתבים:
תל אביב - יפו ת.ד. 41060, תל אביב - יפו
מיקוד:
68028
טלפון:
03-6821196
טלפון נוסף:
03-6816751
פקס:
03-5180687
דוא"ל:
safeyehsat@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ספייה סטל
מפקח/ת:
שפיע אל ג'מאל
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
יפת 25
כתובת למכתבים:
תל אביב - יפו ת.ד. 41060, תל אביב - יפו
מיקוד:
68028
טלפון:
03-6821196
טלפון נוסף:
03-6816751
פקס:
03-5180687
דוא"ל:
safeyehsat@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
גלאל טוחי
מפקח/ת:
שפיע אל ג'מאל
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
311
בנים:
129
בנות:
182
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 23 27 25.0
ח 2 22 27 24.5
ט 2 33 28 30.5
י 2 15 39 27.0
יא 2 11 34 22.5
יב 2 25 27 26.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016