כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
18
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
18.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
רחובות
פרטי קשר
יישוב:
רחובות
כתובת:
מרבד הקסמים 40
מיקוד:
76396
טלפון:
08-9476520
מפקח/ת:
אסתר גלר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
עמותת דוד בן ישי-מרכז קהילתי
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
18
בנים:
8
בנות:
10
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 8 10 18.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017