כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
48
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
12.0
שנת הקמה:
2009
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
יפת 40
כתובת למכתבים:
ת.ד. 8306, תל אביב - יפו
מיקוד:
6108201
טלפון:
03-5189358
פקס:
03-5189358
מנהל/ת:
נג'לה חנחן
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עמותת בי"ס הפרטריארכיה רום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017