כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
77
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
12.8
שנת הקמה:
2001
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
יפת 44
כתובת למכתבים:
תל אביב - יפו ת.ד. 41177, תל אביב - יפו
מיקוד:
6141101
טלפון:
03-6821969
פקס:
03-5188287
מנהל/ת:
אהרן אלון שלום
מפקח/ת:
אסנת אייל
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017