כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
634
כיתות:
31
תלמידים בכיתה:
20.5
שנת הקמה:
1996
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
יפת 23
כתובת למכתבים:
ת.ד. 8251, תל אביב - יפו
מיקוד:
6108201
טלפון:
03-6821890
פקס:
03-6821883
מנהל/ת:
מהא עאבד
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
ביה"ס פרר יפו
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
57
תלמידים:
634
בנים:
274
בנות:
360
כיתות:
31
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 28 54 27.3
ב 3 29 51 26.7
ג 4 32 31 15.8
ד 3 32 31 21.0
ה 3 25 37 20.7
ו 3 19 33 17.3
ז 2 30 35 32.5
ח 2 18 23 20.5
ט 2 22 17 19.5
י 2 12 15 13.5
יא 2 8 19 13.5
יב 2 19 14 16.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017