כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
15
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
15.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
עכו
פרטי קשר
יישוב:
עכו
כתובת:
משה שרת 6
מיקוד:
24761
טלפון:
02-6312782
מפקח/ת:
שרה עטייה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
רשות חינוך תורנית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
15
בנים:
7
בנות:
8
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 7 8 15.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017