כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
33
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
33.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
חולון
פרטי קשר
יישוב:
חולון
כתובת:
יעל 8
מיקוד:
58835
טלפון:
03-5594762
מפקח/ת:
ליאורה דרעי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
בני ציון בת-ים
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
33
בנים:
17
בנות:
16
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 17 16 33.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017