כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
110
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
27.5
שנת הקמה:
1908
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
יפת 49
כתובת למכתבים:
ת.ד. 8423, תל אביב - יפו
מיקוד:
6108301
טלפון:
03-5133830
פקס:
03-6819767
מנהל/ת:
גוליית חליל
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
טרה סנטה יפו
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2017
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
110
בנים:
37
בנות:
73
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 10 14 24.0
י 1 13 26 39.0
יא 1 9 15 24.0
יב 1 5 18 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017