גן 01 -אוהל רבקה ושלום, אשדוד

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2015
רשות:
אשדוד
  פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
אור לציון
טלפון:
008-8526916
מפקח/ת:
רותי אמסלם
  פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
שערי תורה וחסד בית שמש
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 9.9.2019, נתוני כיתות: 2.9.2019, נתוני מורים: 20.12.2017