כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
23
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
23.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
חיפה
פרטי קשר
יישוב:
חיפה
כתובת:
דרך צרפת 90
טלפון:
04-8300563
מפקח/ת:
מיכל שידלובסקי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
ליאו באק
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
23
בנים:
9
בנות:
14
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 9 14 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017