גן 01 -אחבאב אללה אלנמו, באקה אל-גרביה

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
33
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
33.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
באקה אל-גרביה
  פרטי קשר
יישוב:
באקה אל-גרביה
כתובת:
באקה אל-גרביה
טלפון:
04-6084343
מפקח/ת:
סונדוס סיף
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
גמעיית אלקם ללתלמיוז ואלאבדאע
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017