כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
360
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
27.7
שנת הקמה:
1998
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
סולד הנרייטה 4
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2151, בת ים
מיקוד:
5912101
פקס:
153-36592172
מנהל/ת:
ידידיה זיו
מפקח/ת:
דלילה כהן
יישוב:
בת ים
כתובת:
סולד הנרייטה 4
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2151, בת ים
מיקוד:
5912101
טלפון:
03-6592173
פקס:
153-36592172
מנהל/ת:
מירב קרימר
מפקח/ת:
דלילה כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
360
בנים:
0
בנות:
360
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 61 30.5
ח 2 0 58 29.0
ט 2 0 52 26.0
י 2 0 47 23.5
יא 3 0 75 25.0
יב 2 0 67 33.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017