כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
399
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
26.6
שנת הקמה:
1991
רשות:
הרצליה
פרטי קשר
יישוב:
הרצליה
כתובת:
העצמאות 66
כתובת למכתבים:
הרצליה ת.ד. 5455, הרצליה
מיקוד:
46381
טלפון:
09-9587993
דוא"ל:
mazallev12@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אסתר הר טוב
מפקח/ת:
(אליהו (יוסף לוי
יישוב:
הרצליה
כתובת:
העצמאות 66
כתובת למכתבים:
הרצליה ת.ד. 5455, הרצליה
מיקוד:
46381
טלפון:
09-9587994
טלפון נוסף:
09-9587993
פקס:
09-9587995
דוא"ל:
mazallev12@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ברוך זאב פרייזן
מפקח/ת:
(אליהו (יוסף לוי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
64
תלמידים:
399
בנים:
0
בנות:
399
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 0 87 29.0
ח 3 0 102 34.0
ט 2 0 63 31.5
י 1 0 1 1.0
יא 3 0 80 26.7
יב 3 0 66 22.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016