כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
400
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
28.6
שנת הקמה:
1991
רשות:
הרצליה
פרטי קשר
יישוב:
הרצליה
כתובת:
העצמאות 66
כתובת למכתבים:
ת.ד. 5455, הרצליה
מיקוד:
4615302
טלפון:
09-9587993
מנהל/ת:
אסתר הר טוב
מפקח/ת:
דרורית כהן
יישוב:
הרצליה
כתובת:
העצמאות 66
כתובת למכתבים:
ת.ד. 5455, הרצליה
מיקוד:
4615302
טלפון:
09-9587993
פקס:
09-9587995
מנהל/ת:
אפרת שינמן
מפקח/ת:
דרורית כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
44
תלמידים:
400
בנים:
0
בנות:
400
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 2 0 62 31.0
ח 2 0 67 33.5
ט 2 0 62 31.0
י 3 0 72 24.0
יא 3 0 77 25.7
יב 2 0 60 30.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017