כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
27
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
27.0
שנת הקמה:
1975
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
פומבדיתא 9
כתובת למכתבים:
תל אביב - יפו ת.ד. 33264, תל אביב - יפו
מיקוד:
64234
טלפון:
03-5248121
פקס:
03-5237717
דוא"ל:
tsipivil@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יוסף חיים יצחק רוזנבלום
מפקח/ת:
דרורית כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016