כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
124
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
12.4
שנת הקמה:
2008
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
הגבורים 33
כתובת למכתבים:
הגבורים 33, בת ים
מיקוד:
5933317
טלפון:
03-5060505
טלפון נוסף:
03-5090784
פקס:
03-5090683
מנהל/ת:
יעל שמבורסקי
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
מכון ברנקו וייס
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2012
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
124
בנים:
91
בנות:
33
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 5 1 6.0
י 2 16 9 12.5
יא 4 40 4 11.0
יב 3 30 19 16.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017