כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
73
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
2001
רשות:
קרית אונו
פרטי קשר
יישוב:
קרית אונו
כתובת:
הרצל 68
כתובת למכתבים:
קרית אונו ת.ד. 58, קרית אונו
מיקוד:
5510001
טלפון:
03-5355416
פקס:
03-5354726
מנהל/ת:
עליזה ביטון
מפקח/ת:
מרים טייטלבאום
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
כולל אברכים שערי ציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
73
בנים:
0
בנות:
73
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 0 24 24.0
י 1 0 23 23.0
יא 1 0 26 26.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017