בית ספר אהל חנה קרית אונו

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
קרית אונו
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
כולל אברכים שערי ציון
רפורמה
עוז לתמורה
מנהל/ת
עליזה ביטון
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ע
4
אשכול למ"ס רשות
9
מורים בעלי תואר שני+
0.0%
חציון וותק הוראה
16 שנים
בחינוך טכנולוגי
100.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
73.1%
שילוב חינוך מיוחד
5.8%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

0
מורים
21
מורות

תלמידים

0
בנים
86
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,191,951 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

3,137,855 ₪
עלות שעות הוראה
3,137,855 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

54,096 ₪
שירותי היקף
‎-21,174 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
5,145 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
2,463
התחשבנות רשויות
‎-4,320
רכישות חוזים והקצבות
51,982 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
20,000 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
36,883 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
21.5