כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
69
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
23.0
שנת הקמה:
2000
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
הרב הירש 19
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 1516, בני ברק
מיקוד:
5111501
טלפון:
03-6162747
פקס:
03-6162746
מנהל/ת:
לוי פנחסי
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אגודת יוצאי בוכרה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
69
בנים:
69
בנות:
0
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 24 0 24.0
י 1 28 0 28.0
יא 1 17 0 17.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017