בית ספר אור אברהם בני ברק

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
בני ברק
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
תרבותי-ייחודי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
אגודת יוצאי בוכרה
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
לוי פנחסי
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ע
4
אשכול למ"ס רשות
2
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

61
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

549,791 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

548,613 ₪
עלות שעות הוראה
548,613 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,178 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
492 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
686 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
9,013 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
20.3