כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
321
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
16.9
שנת הקמה:
1995
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
אהרונוביץ ראובן 33
כתובת למכתבים:
אהרונוביץ ראובן 33 ת.ד. 2704, בני ברק
טלפון:
03-5780712
פקס:
03-5780641
דוא"ל:
yehuditzan@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
צביה בוכריץ
מפקח/ת:
רות אלמלח
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
321
בנים:
0
בנות:
321
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 3 0 63 21.0
י 4 0 70 17.5
יא 4 0 66 16.5
יב 4 0 53 13.3
יג 2 0 37 18.5
יד 2 0 32 16.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016