כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
20
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
20.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
יוסי בר חלפתא 9
מיקוד:
77651
טלפון:
02-5385101
מפקח/ת:
רותי אמסלם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מרכז חסידי ויזניץ מוסדות תורת
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
20
בנים:
20
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 20 0 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017