כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
396
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
24.8
שנת הקמה:
1972
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
נורוק 31
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 1849, בני ברק
מיקוד:
5111801
טלפון:
03-5700191
טלפון נוסף:
03-6184639
מנהל/ת:
יואב קרויטהמר
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
יישוב:
בני ברק
כתובת:
נורוק 31
כתובת למכתבים:
בני ברק ת.ד. 1849, בני ברק
מיקוד:
5111801
טלפון:
03-6190835
פקס:
03-6184639
מנהל/ת:
משה לייב ליקסנברג
מפקח/ת:
אורנה יעל עורקובי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בני ברק
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
27/08/2013
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
48
תלמידים:
396
בנים:
396
בנות:
0
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 51 0 17.0
ח 2 47 0 23.5
ט 3 82 0 27.3
י 3 83 0 27.7
יא 3 71 0 23.7
יב 2 62 0 31.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017