כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
15
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
15.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
רבי יהודה הנשיא 12
מיקוד:
77650
טלפון:
08-8667541
מפקח/ת:
רותי אמסלם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
קרית חינוך תורה וחסד בני אברהם
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
15
בנים:
15
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 15 0 15.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017