כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
78
כיתות:
2
תלמידים בכיתה:
39.0
שנת הקמה:
2005
רשות:
אלעד
פרטי קשר
יישוב:
אלעד
כתובת:
רבן יוחנן בן זכאי 22
כתובת למכתבים:
רבן יוחנן בן זכאי 22 ת.ד. 624, אלעד
מיקוד:
4080031
טלפון:
03-6764994
פקס:
03-6762795
מנהל/ת:
אברהם לידר
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מוסדות באר אברהם
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
78
בנים:
78
בנות:
0
כיתות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
יא 1 40 0 40.0
יב 1 38 0 38.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017